Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Maticové operace Maticové násobení

Logo Matematická biologie

Maticové násobení

Symbol označuje maticové násobení. Operace je definována, pokud jsou vnitřní rozměry dvou operandů stejné, tj. pokud je počet sloupců prvního činitele shodný s počtem řádků druhého činitele. Nechť A je typu a B typu výsledná matice X bude typu a platí

Při násobení matice konstantou je operace provedena po složkách.
 

>> A = [1 5 0; -1 2 3]

>> B = [0 1 1; 1 -3 2; -1 4 2; 1 0 3]

>> X = A * B    součin se neprovede kvůli nesouhlasným rozměrům činitelů

Error using 
Inner matrix dimensions must agree.

>> X = A * B'

>> c = 2;
>> X = A * c   
 odpovídá

>> X=c*B    odpovídá

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity