Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Maticové operace Operace po složkách

Logo Matematická biologie

Operace po složkách

V MATLABu lze též provádět tzv. „operace po složkách“. Tyto operace se definují tak, že před operaci, kterou chceme provádět po složkách, zadáme tečku (.).  U operací, které se automaticky provádí po složkách (sčítání a odčítání), přidání tečky nemá smysl a výpočet končí chybovým hlášením. Uvažujme tedy libovolný maticový operátor Pro provádění operací po složkách musí být obě matice shodné dimenze, výstup bude mít tutéž dimenzi. Obecně tedy pro prvky matice platí

Poznámka. Mezi operátory, u nichž má význam operace po složkách patří také transpozice, která je blíže popsána v odstavci Transpozice matic.

 

 

Error using  ^ 
Inputs must be a scalar and a square matrix.
To compute elementwise POWER, use POWER (.^) instead.

Operace po složkách lze také provádět tehdy, pokud jedna z matic je skalár. V tomto případě má tečka smysl pouze u operace umocňování, neboť ostatní operace se provedou po složkách automaticky.

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity