Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce s grafikou Vlastnosti grafických objektů

Logo Matematická biologie

Vlastnosti grafických objektů

Každý grafický objekt, jako je například graf funkce, popis os, titulek obrázku, ale i obrázek jako celek, má spoustu grafických vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří třeba barva grafu, tloušťka čáry grafu, velikost písma a použitý druh písma (font) apod. Výpis všech vlastností lze získat pomocí funkce get(), nastavit vlastnosti lze pomocí funkce set(). Předtím je ale potřeba, aby byl definován ukazatel na daný grafický objekt, tzv. handle. Ten vytvoříme přiřazením grafického příkazu do proměnné.

x = linspace(0, pi);
 y = sin(x);
 p = plot(x, y)}
    vykreslení funkce sinus spolu s přiřazením do proměnné p. Protože příkaz není ukončen středníkem, vypíše se hodnota definované proměnné p, ovšem vlastní hodnota není důležitá. Zadáním příkazu get(p) získáme výpis všech vlastností vykresleného grafu.
p =
    176.0278
 get(p)
    výpis vlastností grafu

Vlastnosti grafu lze měnit pomocí funkce set(p, 'PropertyName', PropertyValue), kde 'PropertyName' označuje název vlastnosti (ve výpisu text před dvojtečkou) a PropertyValue její novou hodnotu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity