Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty Zaokrouhlování

Logo Matematická biologie

Zaokrouhlování

Pro zaokrouhlování se používají následující funkce:

ceiling()
zaokrouhlení k nejbližšímu většímu celému číslu
floor() zaokrouhlení k nejbližšímu menšímu celému číslu
trunc() zaokrouhlení směrem k 0, celá část daného čísla
round() zaokrouhlení k nejbližšímu celému číslu, parametrem digits=pocet volíme počet desetinných míst, na jaký má být zaokrouhlení provedeno (implicitně digits=0)
signif() zaokrouhlení na určitý počet platných cifer (parametr digits, zbytek doplní nulami)
> ceiling(c(3.468575, -3.468575))
[1]    4 \quad -3
> floor(c(3.468575, -3.468575))
[1]    3    -4
> trunc(c(3.468575, -3.468575))
[1]    3    -3
> round(c(3.468575, -3.468575), digits=3)
[1]    3.469    -3.469
> signif(c(3.468575,-3.468575), digits=3)
[1]    3.47    -3.47

Poznámka. Zaokrouhlování čísla 5: pokud následují za číslicí 5 jen nuly, číslo je zaokrouhleno směrem dolů, pokud následuje jakákoliv jiná číslice, číslo je zaokrouhleno nahoru.

> round(7.125, digits=2)
[1]    7.12
> round(7.12501, digits=2)
[1]    7.13

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity