Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Další příkazy v R Vlastnosti objektů

Logo Matematická biologie

Funkce comment(), attributes() a as.something()

comment(object)    quad nastaví nebo vypíše komentář k danému objektu
> comment(tab) <- "Pocty aut jednotlivych barev behem 4 casovych obdobi."    nastavení komentáře k objektu tab
> comment(tab)    zobrazení komentáře
[1]    "Pocty aut jednotlivych barev behem 4 casovych obdobi."
attributes(object)
    vypisuje všechny atributy objektu. K výpisu nebo nastavení konkrétní vlastnosti objektu slouží příkaz attr(object, name), kde parametr 
name udává název zjišťované vlastnosti.
> (ar <- array(1:8, c(2, 2, 2)))

, , 1

 
[,1]
[,2]
[1,]
1
2
[2,]
2
4
, , 2
 
 
[,1]
[,2]
[1,]
5
7
[2,]
6
8

> attributes(ar)

$dim
[1]    2    2    2

> attributes(f)
$levels
[1]    "1"
    "2"    "3"    "4"    "5"   
 "8"

$class
[1]    "factor"

> attributes(tab)
$names
[1]    "cervena" 
   "seda"    "zelena"

$row.names
[1]    1 
   2    3   
 4

$class
[1]    "data.frame"

$comment
[1]    "Pocty aut jednotlivych barev behem 4 casovych obdobi."

> attr(tab, "names")
[1]    "cervena" 
   "seda"    "zelena"
 

Funkce as.something()    umožňuje změny datových typů všude, kde je to smysluplné.
> u <- 1:10
[1]    1
    2   3   4   5   6   7   8   9   10


> v <- as.character(u)   převede numerický vektor na vektor textových hodnot
[1]    "1"
   "2"   "3"   "4"   "5"   "6"   "7"   "8"   "9"   "10"
> w <- as.integer(v)  
  převede vektor textových hodnot na numerický vektor, vektory u a w jsou stejného typu
[1]   1
   2   3   4   5   6   7   8   9   10

K převodu objektů z jednoho datového typu na druhý je k dispozici velké množství funkcí typu as.something(). Jejich seznam můžeme najít příkazem methods(as).
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity