Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

Qqnorm(), curve() a persp()

 qqnorm(), qqline()   grafy pro ověřování normality dat. qqnorm() vykresluje normální kvantil-kvantilový graf (Q-Q plot), qqline() navíc přidá do již existujícího grafu přímku odpovídající normálnímu rozložení, jedná se o low-lewel funkci

> qnorm(rnorm(70))
> qqnorm(rnorm(70))
> qqline(rnorm(70), col=gray(0.5))    funkce gray slouží k vykreslení různé stupně šedi (více v odstavci Funkce par())
 
Obr. 13. Q-Q plot pro výběr z normálního rozložení

 

 curve()    vykreslí křivku

from, to    interval pro vykreslení funkce

> curve(sin(5*x), from=-30, to=30, main="curve()")

Obr. 14. Funkce curve()

 

 persp(x, y, z) slouží k vykreslení 3D grafu

xlim, ylim, zlim    intervaly pro vykreslování hodnot na osách x, y a z
main, sub, col
theta   
 úhel pro otočení grafu v horizontálním smyslu
phi    úhel pro otočení grafu ve vertikálním smyslu
shade    stínování
ticktype    typ os, ticktype="simple" (implicitní nastavení) vykreslí pouze šipky souběžné s osami grafu, šipky indikují směr nárůstu hodnot, ticktype="detailed" zobrazuje i měřítko os (počet značek na ose udává argument nticks)
border    implicitní nastavení NULL vykresluje křivky, barvu vykreslovaných křivek můžeme měnit pomocí argumentu col nebo funkce gray(), nastavení border=NA vykreslení křivek zabraňuje

> persp(x, y, z)
> persp(x, y, z, ticktype="detailed", nticks=5, phi=270, xlab="osa x", ylab="osa y",
+ zlab="osa z")
> persp(x, y, z, ticktype="detailed", nticks=5, phi=30, theta=55, shade=0.5, xlab="osa x",
+ ylab="osa y", zlab="osa z")
> persp(x, y, z, shade=0.5, phi=30, theta=55, border=NA, axes=F)
 
Obr. 15. Funkce persp()

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity