Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce se soubory Další příkazy pro práci se soubory

Logo Matematická biologie

Další příkazy pro práci se soubory

Výpis obsahu pracovního adresáře zjistíme příkazem dir nebo ls. Můžeme také použít hvězdičkovou konvenci - příkazem dir *.mat vypíšeme všechny datové soubory s příponou .mat v daném adresáři.

Chceme-li zjistit, ve kterém adresáři se právě nacházíme, použijeme příkaz pwd, který zobrazí textový řetězec kompletní cesty do aktuální složky. Pro změnu pracovního adresáře slouží příkaz cd jiny_adresar, kde jiny_adresar je cesta k novému adresáři.

 addpath(pwd)    aktuální adresář je možné přidat do cesty pro prohledávání
 cd matlab/data    změna pracovního adresáře    

Pro výpis obsahu zvoleného souboru můžeme použít funkci type(filename), kde filename je název zvoleného souboru.  Pokud předem zadáme příkaz more on, výpis dlouhého souboru bude zobrazován po stránkách. Vypnutí stránkování provedeme příkazem more off (implicitní nastavení).

Další užitečné funkce:

copyfile('source', 'destination')    funkce pro kopírování souborů z původního umístění 'source' na nové místo 'destination'

delete('fileName')    funkce pro mazání souborů

rmdir('folderName')    funkce pro mazání adresářů

lookfor topic    pro zadaný výraz topic prohledává nápovědu

edit   příkaz pro vyvolání editoru pro psaní kódu, jeho nastavení závisí na operačním systému.  Editor lze rovněž vyvolat z menu Editor New.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity