Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Maticové operace

Logo Matematická biologie

Maticové operace

Již ze samotného názvu systému MATLAB, který pochází z anglického MATrix LABoratory, je zřejmé, že zde hlavní roli při práci bude hrát matice. Proto je velmi důležité se nejen naučit porozumět maticovým operacím, ale také je umět výhodně využívat. Cílem následující kapitoly je rozšířit již známé maticové operace o operace méně známé a demonstrovat práci s nimi na jednoduchých příkladech.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity