Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Manipulace s maticemi Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • dokáže vytvářet submatice a zjistit rozměry matice,
  • je seznámen se s maticovými operacemi - sčítání, odčítání, násobení, dělení,
  • umí použít funkci reshape() a zná funkce pro překlápění a otáčení matice,
  • ovláda základní funkce lineární algebry,
  • demonstruje práci s diagonálami matice,
  • aplikuje funkce min(), max(), sum(), prod().
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity