Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Programování v MATLABu Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Vytvořte funkci nasobky(), která pro vstupní parametry k a n vypíše prvních k násobků čísla n.

Řešení

Cvičení 2. Vytvořte funkci test(), která pro vstupní vektor známek (1 - 5) testu z matematiky určí četnosti jednotlivých hodnocení. Výstup uložte do matice - v prvním sloupci hodnocení, ve druhém sloupci počet hodnocení.
Funkce by také měla zkontrolovat, zda se opravdu jedná o celočíselný vstupní vektor s hodnotami 1, 2, ..., 5, v opačném případě by měla skončit chybovým hlášením.

Řešení

Cvičení 3. Vytvořte funkci soucet(), která bude náhodně generovat hodnoty z intervalu [0, 1] , dokud jejich součet nepřevýší hodnotu vstupního parametru s. Funkce na svém výstupu vypíše vektor vygenerovaných hodnot vektor a jejich součet suma.
Funkce by měla ověřit, zda je s numerická hodnota větší než 1, v opačném případě by měla skončit chybovým hlášením.

Řešení

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity