Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce se soubory Ukládání a načítání proměnných

Logo Matematická biologie

Ukládání a načítání proměnných

Pro uložení proměnných do souboru slouží příkaz save. Jeho použití bez parametrů uloží všechny definované proměnné do souboru s názvem matlab.mat.

Pro uložení pouze vybraných proměnných do námi zvoleného souboru zadáme jako první parametr název souboru a jako další parametry (odděleny čárkami nebo mezerami) názvy proměnných, které chceme uložit. Uložené soubory mají automaticky příponu .mat. Je možné zadat i příponu jinou.

 who    seznam definovaných proměnných
        Your variables are:
        a    A    b    c    u    v    x
 save data    uloží všechny definované proměnné do souboru data.dat
 save data1 a b c    proměnné a, b a c uloží do souboru data1.mat
 save('data1', 'a','b','c')  ekvivalentní příkaz k příkazu save data1 a b c

Načíst data z uloženého souboru můžeme příkazem load. Použijeme-li ho bez parametrů, načtou se všechny uložené proměnné ze souboru matlab.mat. Příkaz load  je možné použít podobně jako příkaz save.

Pokud má soubor s uloženými daty jinou příponu než .mat, musí se při načítání jeho obsahu použít parametr "-MAT" (lze použít i malá písmena: -mat).

 load data1    načte všechny proměnné uložené v souboru data1.mat, ekvivalentní příkaz: load('data1')
 load data1.dat -MAT    načte všechny proměnné uložené v souboru data1.dat   

 Data lze uložit do souboru i v tzv. ASCII tvaru, který je běžně čitelný v textovém editoru. Dosáhneme toho užitím volby -ASCII:

save data2.dat X -ASCII

V tomto souboru ovšem není uložen název proměnné X, pouze její obsah. Při načítání souboru, který má jinou koncovku než .mat, se automaticky předpokládá, že jsou v ASCII tvaru. Z takového souboru je možné ovšem načíst pouze jednu proměnnou, která má navíc stejný název jako je název původního souboru (bez přípony). Takové soubory je možné vytvářet i ručně, případně jako výstup práce jiných programů. Je ovšem nutno mít na paměti, že data v nich obsažená musí mít tvar matice, tj. každý řádek musí mít stejný počet sloupců.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity