Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Matice a pole Submatice

Logo Matematická biologie

Submatice

K výpisu určité podmnožiny prvků matice či pole můžeme použít hranatých závorek []. Obecně má pro n-rozměrné pole A tento příkaz tvar A[index_1, index_2, ... , index_n], kde index_1, odkazuje na řádky, index_2 na sloupce a index_3,... , index_n na ostatní dimenze. Odkaz na každou dimenzi může být jedním ze čtyř tvarů uvedených v odstavci Základní příkazy, tvorba matic a polí. V případě, že některý z indexů není specifikován, v úvahu je brána celá délka příslušné dimenze.

> (A <- matrix(1:20, 4))

 
[,1]
[,2]
[,3]
[,4]
[,5]
[1,]
1
5
9
13
17
[2,]
2
6
10
14
18
[3,]
3
7
11
15
19
[4,]
4
8
12
16
20

> A[-c(1, 2), c(3, 4, 5)]

 
[,1]
[,2]
[,3]
[1,]
11
15
19
[2,]
12
16
20

Jazyk R se vždy snaží vracet objekty s nejnižší možnou dimenzí. Např. chceme-li vypsat jediný sloupec matice, R jej zobrazí jako řádkový vektor. To ovšem může být v některých případech nežádoucí - toto chování můžeme vypnout argumentem drop=FALSE:

> A[, 2]
[1]    5    6    7    8
> A[, 2, drop=FALSE]

 
[,1]
[1,]
5
[2,]
6
[3,]
7
[4,]
8

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity