Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Začínáme s MATLABem Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Definujte následující proměnné:

  • proměnnou k s hodnotou 5,
  • proměnnou l s hodnotou -8.3645.

Řešení

k = 5, l = -8.3645

Cvičení 2. Spočítejte obsah S trojúhelníka, znáte-li délku strany a = 5 cm (proměnná a) a výšku na stranu  a  va = 3 cm (proměnná va).

Řešení

a = 5, va = 3, S = (a * va)/2

Cvičení 3. Zobrazte několika způsoby nápovědu k funkci pow2() a stručně ji popište.

Řešení

help pow2 nebo doc pow2 nebo záložka Home  Resources  Help  Documentation/klávesová zkratka F1/ikona otazníku + do Search Documentation napsat pow2. Příkaz pow2(n) spočítá  2n.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity