Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Logické operace Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Vygeneruje náhodné celočíselné matice A a B s rozměry 5x5 a prvky v intervalu [-1, 2].

a) Zjistěte počet nulových prvků matice A.
b) Zjistěte počet nenulových prvků matice A.
c) Zjistěte, na kolika pozicích se shodují prvky matice A a B.
d) Zjistěte, na kolika pozicích jsou prvky matice A větší než prvky matice B.
e) Zjistěte řádkové součty záporných prvků matice B.
f) Vytvořte matici C mající hodnotu -5 na pozicích, kde má B kladné prvky, na ostatních pozicích má matice C stejné prvky jako B.
g) Zjistěte řádkové počty kladných prvků matice A.
h) Zjistěte, kolik obsahuje matice A hodnot plus/minus nekonečno.
i) Zjistěte, zda se v řádcích matice A vyskytují nuly.
j) Vypište řádkové i sloupcové indexy nulových prvků matice B.

 

Řešení

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity