Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce se soubory Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Veškerý záznam práce uložte do souboru ZaznamPrace.

Řešení

diary ZaznamPrace nebo
diary('ZaznamPrace')

Cvičení 2. Načtěte soubor v.mat, ve kterém je uložen vektor v. Zjistěte jeho délku a počet záporných prvků.

Řešení

load v, delka = length(v), zap = sum(v < 0)

Cvičení 3. Vektor v seskládejte po sloupcích do čtvercové matice A a tu uložte do souboru A.mat.

Řešení

A = reshape(v, sqrt(delka), sqrt(delka)), save A.mat A

Cvičení 4. Ukončete ukládání záznamu práce do souboru.

Řešení

diary off

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity