Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Transformace Z a její užití Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • má připomenuté si základní poznatky z teorie mocninných řad,
  • zná pojem transformace Z a diskrétní konvoluce,
  • zná vlastnosti transformace Z a diskrétní konvoluce,
  • umí najít obrazy některých základních posloupností v transformaci Z,
  • umí řešit lineární rovnice a jejich soustavy pomocí transformace Z,
  • umí řešit rovnici konvolučního typu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity