Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Přípravné úvahy


Logo Matematická biologie

Přípravné úvahy

Po prostudování této kapitoly:

 1. Seznámíte se s nejjednoduššími modely růstu populace.

  1. Naučíte se sestavit model na základě silně zjednodušujících předpokladů.

  2. Vyjasníte si přednosti a zejména nedostatky takového modelu.

  3. Promyslíte si způsob, jak zjednodušující předpoklady modifikovat.

 2. Připomenete si některé poznatky o posloupnostech.

  1. Budete mít příležitost hlouběji promyslet používanou terminologii.

  2. Uvědomíte si a na příkladech ověříte, že i tak jednoduchý matematický objekt jako posloupnost, může mít bohaté limitní chování.

  3. Hlouběji porozumíte analogii počítání s posloupnostmi a diferenciálního a integrálního počtu:

   • derivaci odpovídá diference,

   • integrálu odpovídá sumace; přitom můžeme také rozlišovat sumaci neurčitou a určitou,

   • na posloupnostech můžeme provádět také operaci - posun indexu - která nemá přímou analogii na spojitých funkcích.

  4. Odvodíte si vzorce pro diference a sumace významných posloupností.

 3. Obnovíte si dovednosti pro výpočty s posloupnostmi.

Zmíněné modely růstu populace slouží jako ilustrace užitečnosti modelování některých procesů pomocí posloupností. Nelze je považovat za vyřešení problému modelování populací.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity