Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Některé explicitně řešitelné rovnice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná standardní typy nelineárních rovnic, které lze transformovat na lineární (Riccatiho, Bernoulliovu, homogenní),
  • orientuje se v dalších možných transformacích,
  • umí řešit rovnici pro
  • z podrobně provedených výpočtů zná překvapující vlastnosti řešení rovnice
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity