Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Transformace Z a její užití


Logo Matematická biologie

Transformace Z a její užití

V této kapitole:

 1. Sestavíte si model růstu populace s věkovou strukturou - Eulerovu-Lotkovu rovnici obnovy, který je diferenční rovnicí konvolučního typu.
   
 2. Seznámíte se s transformací tj. s transformací posloupnosti na komplexní funkci.
  1. Připomenete si základní pojmy z teorie mocninných řad, zejména poloměr konvergence.
  2. Dozvíte se o některých vlastnostech transformace které jsou v dalším textu potřebné. Zejména jde o její linearitu a limitní vlastnosti.
  3.  Najdete obrazy některých posloupností v transformaci
 3. Připomenete si, případně se naučíte, konvoluci posloupností.
   
 4. Transformaci využijete k řešení některých diferenčních rovnic.
  1. Poznáte alternativní způsob řešení lineární rovnice.
  2. Najdete řešení homogenní i nehomogenní rovnice konvolučního typu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity