Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Aplikace Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí sestavit model růstu (vymírání) strukturované i nestrukturované populace,
  • umí sestavit model vývoje interagujících populací,
  • umí rozhodnout o stabilitě dynamické rovnováhy interagujících populací,
  • umí odvodit a interpretovat základní rovnici populační genetiky,
  • zná vlastnosti řešení Fisherovy-Haldaneovy-Wrightovy rovnice při různých hodnotách parametrů,
  • umí řešení rovnice interpretovat jako přirozený výběr,
  • rozumí pojmu replikátor,
  • zná základní model vymírání a jeho pravděpodobnostní charakteristiky.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity