Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Přípravné úvahy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • má základní představu o modelování biologických procesů s diskrétním časem,
  • má zopakované základní poznatky o posloupnostech, zejména limity a hromadné body,
  • má ujasnené (připomenuté) pojmy diference, sumace a posunutí,
  • aktivně zvládá matematickou analýzu v oboru posloupností,
  • uvědomuje si analogii s diferenciálním a integrálním počtem.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity