Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Lineární rovnice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

 • zná pojem lineární diferenční rovnice a jejich klasifikaci (homogenní a nehomogenní),
 • umí lineární diferenční rovnice a jejich řešení interpretovat,
 • umí lineární rovnici vyřešit,
 • zná závislost kvalitativních vlastností řešení rovnic s konstantními koeficienty na parametrech,
 • zná strukturu množiny řešení lineární rovnice vyššího řádu,
 • umí vyřešit lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty,
 • umí určit kvalitativní vlastnosti řešení lineární rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty,
 • zná strukturu množiny řešení soustav lineárních homogenních,
 • zná metodu variace konstant pro systémy nehomogenních rovnic,
 • umí řešit systémy s konstantními koeficienty,
 • umí určit kvalitativní vlastnosti řešení dvourozměrného systému s konstantními koeficienty,
 • má jasno v ekvivalenci soustav lineárních rovnic a rovnic vyššího řádu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity