Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Používané symboly


Logo Matematická biologie

Používané symboly

konec důkazu

množina přirozených čísel

množina celých čísel

množina reálných čísel

rozšířená množina reálných čísel
množina komplexních čísel

 okolí

znaménko reálného čísla

zobrazení množiny do množiny
definiční obor zobrazení (funkce)
obor hodnot zobrazení (funkce)
rozdíl funkčních hodnot funkce
zúžení zobrazení na množinu

jádro morfismu (lineárního zobrazení)

identické zobrazení (identita) na množině

obyčejná derivace funkce podle její proměnné, druhá až -tá derivace

norma vektoru ekvivalentní s normou euklidovskou
determinant matice

stopa matice

množina celých čísel nepřevyšujících celé číslo
množina celých čísel,
množina reálných posloupností,
množina reálných posloupností definovaných na množině
množina reálných posloupností definovaných na množině
posloupnost je stacionární,
limita posloupnosti

množina konvergentních posloupností z prostoru

limes superior a inferior posloupnosti
součet členů posloupnosti od do
operátor posunu,
operátor (první) diference (vpřed),
operátor sumace od

operátor odečtení členu posloupnosti

faktoriálová funkce,

nožina regresivních posloupností, množina regresivních posloupností definovaných

na a na

operace na množině regresivních posloupností,
axponenciální posloupnost příslušná k posloupnosti s počátkem hodnota této posloupnosti v
množina kauzálních posloupností.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity