Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Lineární rovnice Lineární rovnice prvního řádu

Logo Matematická biologie

Lineární rovnice prvního řádu

Lineární diferenční rovnice je rovnice tvaru

(6)

Tato rovnice se nazývá homogenní pokud a nehomogenní v  opačném případě. Lineární homogenní rovnice

(7)

se nazývá přidružená homogenní rovnice k lineární rovnici  Lineární rovnice (6).

Rovnici Lineární rovnice (6) jako rekurentní formuli zapíšeme ve tvaru

(8)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity