Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Autonomní rovnice Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • rozumí základní vlastnosti autonomních rovnic - časové invarianci,
  • umí hledat řešení autonomní rovnice graficky,
  • zná základní kvalitativní charakteristiky řešení nelineárních rovnic - rovnovážné body, cykly, atraktory,
  • umí rozhodnout o stabilitě rovnovážných bodů a cyklů,
  • rozumí pojmu bifurkace řešení,
  • rozumí pojmu rovnovážného bodu systému,
  • umí rozhodnout o stabilitě rovnovážného bodu pomocí linearizace systému,
  • zná kriteria stability rovnovážného bodu systému,
  • umí poznatky o systémech použít na rovnice vyššího řádu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity