Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Některé explicitně řešitelné rovnice Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

V úlohách Cvičení 1.-6. najděte obecné řešení rovnice.

Cvičení 1. 

Řešení

 

Cvičení 2.

Řešení

Cvičení 3.

Řešení

Cvičení 4.

Řešení

Cvičení 5.

Řešení

Cvičení 6.

Řešení

V úlohách Cvičení 7.-10. najděte řešení rovnice s počáteční podmínkou

Cvičení 7.

Řešení

Cvičení 8.

Řešení

Cvičení 9.

Řešení

Cvičení 10.

Řešení

Cvičení 11. Řešte počáteční úlohu

Řešení

Cvičení 12. Ukažte, že k libovolnému kladnému přirozenému číslu existuje hodnota taková, že řešení úlohy

má periodu

Řešení

                             Například
                             
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity