Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Aplikace Populační genetika

Logo Matematická biologie

Populační genetika

Pokusíme se modelovat přenos genů (nosičů dědičnosti) mezi generacemi nějakých organismů, a to ve velice zjednodušenému případu. Představme si, že dospělí jedinci nějakého druhu produkují pohlavní buňky, gamety. Spojením dvou gamet vznikne nový jedinec, zygota. Ten může dospět do plodného věku, produkovat gamety a celý cyklus se bude opakovat. Budeme předpokládat, že čas, který uplyne od stadia gamety přes zygotu a plodného jedince do produkce dalších gamet je jednotkový, tj. pokud gamety první, parentální, generace jsou vytvořeny v čase pak gamety následující, filiální, generace jsou vytvořeny v čase viz obr. Aplikace 3.

Obr. 3. Životní cyklus modelové populace s genetickou strukturou

Geny si budeme představovat mendelovským způsobem, podrobnosti na molekulární úrovni nejsou pro potřeby vytvářených modelů relevantní. Jeden gen je představován nějakým místem na chromozomu, lokusem. Zygoty a dospělí jedinci mají chromozomy v párech, jsou diploidní. To znamená, že na jednom lokusu jsou dvě varianty genetického materiálu, alely, které nemusí být shodné. Tato neuspořádaná dvojice alel určuje genotyp jedince. Naproti tomu gamety mají každý chromozom jen jednou, jsou haploidní, a tedy nesou jen jednu alelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity