Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Prolog Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s jednoduchým modelem - zobecněním Fibonacciových králíků,
  • umí sestavit základní model věkově strukturované populaci (Leslieho model),
  • najde explicitní řešení řešení modelu populace strukturované na juvenilní a plodné jedince,
  • vidí možná kvalitativní chování modelu - neomezený růst, vymírání, dynamickou stálost,
  • je seznámen s klasifikací maticových modelů podle (ne)závislosti matice na externích vlivech a na struktuře a/nebo velikosti populace.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity