Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Identifikace parametrů modelu Parametry populace se stabilizovanou věkovou strukturou Odhad růstového koeficientu

Logo Matematická biologie

Odhad růstového koeficientu

Předpokládejme, že máme změřenu velikost populace v časech tj. že známe hodnoty

a všechny tyto hodnoty jsou kladné. Při stabilizované věkové struktuře platí

tedy po zlogaritmování

Tuto rovnost lze považovat za zobecněný lineární regresní model a hodnotu růstového koeficientu odhadnout jako

(16)

Pokud bychom měli nepřerušenou časovou řadu pozorování velikosti populace, tj. znali všechny hodnoty lze výpočet odhadu růstového koeficientu zjednodušit na tvar

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity