Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s externí variabilitou


Logo Matematická biologie

Modely s externí variabilitou

V této kapitole získáte první náhled do problematiky modelování populací, kterou ovlivňují nějaké vnější okolnosti.

 1. Rozlišíte tři základní typy proměnlivých vnějších vlivů, tj. variabilitu
  1. sezónní (kterou způsobuje např. střídání ročních dob),
  2. periodickou (způsobovanou tímtéž),
  3. aperiodickou (kterou mohou působit např. různé náhodné vlivy).
 2. Uvidíte, že rozdíl mezi sezónní a periodickou variabilitou spočívá ve struktuře příslušného modelu.
  1. U sezónní variability, kde se mění dimenze příslušných matic, se naučíte počítat růstový koeficient.
  2. U periodické variability, kdy matice zůstává čtvercovou stejného řádu, si uvědomíte význam spektrální analýzy.
 3. Modely s aperiodickou variabilitou motivují zavedení slabé ergodičnosti. Abyste jí porozuměli, seznámíte se s pojmem projektivní pseudometriky a jejími vlastnostmi. Přitom budete buď okouzleni krásnou partií matematiky, nebo znechuceni příliš abstraktním a technickým podáním problematiky.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity