Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Identifikace parametrů modelu Parametry populace se stabilizovanou věkovou strukturou

Logo Matematická biologie

Parametry populace se stabilizovanou věkovou strukturou

Uvažujme věkově strukturovanou populaci, tj. populaci která se vyvíjí podle Leslieho modelu po dostatečně dlouhou dobu. Taková populace má v nějakém čase strukturu

kde je celková velikost populace a je normovaný vlastní vektor příslušný k dominantní vlastní hodnotě (růstovému koeficientu); norma v tomto případě používáme součtovou,

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity