Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s externí variabilitou Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí sestavit model vývoje strukturované populace v časově proměnném prostředí,
  • umí počítat růstový koeficient populace se sezónní variabilitou,
  • je seznámen s analýzou citlivosti růstového koeficientu na změnu parametrů v jednotlivých obdobích,
  • je seznámen s modely s neperiodickou externí variabilitou,
  • je informováný o pojmech slabá ergodicita a Hilbertova projektivní pseudometrika.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity