Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Prolog Leslieho model růstu populace Vliv kolísání velikosti parametrů

Logo Matematická biologie

Vliv kolísání velikosti parametrů

Z předchozího výpočtu víme, že zmenšení plodnosti třetí věkové třídy vede k vymření populace, zmenšení plodnosti druhé věkové třídy vede ke zpomalení růstu populace. Podívejme se nyní, jak se bude vyvíjet velikost populace, pokud se plodnosti mění v průběhu času. Uvažujme tedy model

(17)

kde Plodnosti tedy kolísají kolem původních hodnot v rozmezí Vývoj populace budeme opět vyšetřovat pro různé počáteční hodnoty Prolog (16). Výsledný růst populace je znázorněn na obr. Prolog 6. Nyní vidíme, že struktura populace se neustálí na nějakých hodnotách relativního zastoupení jednotlivých věkových tříd, ale kolem těchto hodnot kolísají.

Obr. 6. Vývoj populace podle modelu Prolog (17). Nahoře velikosti jednotlivých věkových tříd, dole relativní zastoupení jednotlivých věkových tříd v populaci.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity