Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s konstantní projekční maticí Události v životním cyklu Věkově specifická plodnost

Logo Matematická biologie

Věkově specifická plodnost

Připomeňme, že složka vyjadřuje pravděpodobnost, že jedinec, který byl na počátku (tj. v čase 0) ve třídě bude v čase ve třídě ; je-li je to pravděpodobnost, že tento jedinec je ve třídě a žije. To znamená, že vyjadřuje pravděpodobnost, že jedinec, který byl na počátku ve třídě bude v čase ještě naživu, tj. v nějaké jiné třídě než -ní.

Označme nyní podmíněnou pravděpodobnost, že jedinec, který byl na počátku ve třídě bude v čase ve třídě za podmínky, že dosud žije. Tato pravděpodobnost je dána vztahem

Nechť -tá třída je třídou „nově vzniklých“ jedinců (novorozenců, semen ap.), tj. pro nějaký index Uvažujme jedince, který byl na počátku ve třídě dožije se věku o většího a v něm bude ve třídě Očekávaný počet jeho potomků, kterým přispěje v čase do třídy je dán součinem Očekávaný počet potomků ve třídě všech jedinců, kteří byli na počátku ve třídě a v čase jsou ještě naživu, je

se nazývá věkově specifická plodnost (age-specific fertility) jedinců třídy Věkově specifické plodnosti můžeme zapsat do matice

kde

Pokud je populace strukturovaná podle věku a jediná třída novorozenců je první, pak je věkově specifická plodnost jedince ve věku v obvyklém demografickém smyslu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity