Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s interní variabilitou


Logo Matematická biologie

Modely s interní variabilitou

V této kapitole:

 1. Obohatíte model populace strukturované podle plodnosti známý z Prologu o vnitrodruhovou konkurenci. Tím ho přiblížíte k ekologické realitě.
 2. Naučíte se obecně modelovat vnitrodruhovou konkurenci. Uvidíte, že tím získáte nelineární modely.
 3. Letmo pohlédnete na nelineární analýzu maticových modelů.
  1. Seznámíte se s pojmy -limitní a invariantní množina.
  2. Dozvíte se, jak lze tyto množiny klasifikovat.
  3. Naučíte se vyšetřovat stabilitu rovnovážných bodů. Přitom si budete moci uvědomit, že se jedná o modifikaci postupu známého z teorie soustav nelineárních autonomních diferenčních rovnic.
  4. Vaši pozornost přitáhne atraktivní pojem atraktoru. Na příkladu modelu populace strukturované podle plodnosti uvidíte geometrické znázornění všech typů atraktoru.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity