Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Konstrukce modelů


Logo Matematická biologie

Konstrukce modelů

V této kapitole:

 1. Nahlédnete do obecné teorie modelování reálných procesů.

  1. Poznáte definici abstraktního objektu a možnost popisu jeho chování pomocí stimulů a odezev.

  2. Uvědomíte si, že v objektu je „něco“, co zprostředkovává vyhodnocení stimulu na vyvolání odezvy. To nemusí být pozorovatelné, ale může být popsáno pomocí stavu objektu.

  3. Vaše přemýšlení o chování abstraktního objektu vyústí ve dvě elegantní rovnice; jedna z nich popisuje přechod od stimulu k odezvě, druhá přechod od jednoho stavu k druhému.

  4. Mezi všemi možnými abstraktními modely se zaměříte na maticové modely, tj. modely procesů s konečným počtem stavů, diskrétním plynutím času a přechodovou funkcí vyjádřitelnou pomocí násobení vektoru stavů nějakou maticí. Naučíte se tyto modely - projekční rovnice - klasifikovat podle (ne)závislosti projekční matice na jiných proměnných.

 2. U populací rozlišíte dva typy stavů, a to

  1. stavy individuí, i-stavy,

  2. stavy populace, p-stavy.

Uvědomíte si, že p-stavy by měly být determinovány jednotlivými i-stavy a připomenete si, jakými statistickými metodami můžete vliv i-stavů na p-stavy hodnotit.

 1. Naučíte se jednoduchý postup vytváření modelu populace strukturované podle jednoho i-stavu, který vychází z přehledného grafu životního cyklu.
 2. Promyslíte si způsob vytvoření komplikovanějších modelů na příkladu modelů metapopulací (multiregionálních modelů).
 3. S ulehčením zjistíte, že pro konkrétní maticové modelu nepotřebujete obecnou teorii a proto ji zapomenete. (Kompilátor tohoto textu však upozorňuje, že tím se připravíte o pocit hlubšího uspokojení ze studia.)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity