Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s interní variabilitou Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí sestavit model vývoje strukturované populace, v níž se projevuje vnitrodruhová kompetice a/nebo kooperace,
  • je seznámen na příkladech s možnou dynamikou populace,
  • umí klasifikovat dlouhodobou dynamiku: stacionární stav, cyklus konečné periody, invariantní smyčka, podivná kinetika, chaos,
  • rozumí bifurkačnímu diagramu a seznámí se s možností jeho konstrukce,
  • je informován o invariantních množinách a jejich klasifikaci.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity