Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Identifikace parametrů modelu


Logo Matematická biologie

Identifikace parametrů modelu

Dosud jsme předpokládali, že projekční matice v modelu je známá. Tak tomu ovšem ve skutečnosti není, matici je potřebné určit z pozorování reálných populací. Reálná populace se může vyvíjet (jako např. populace invazní), nebo být v dynamické rovnováze se svým prostředím (populace klimaxová). Pro každou takovou populaci lze odpozorovat jiné veličiny, a proto je nutné používat jiné metody k určení projekční matice.

  1. Pro populace, u nichž lze změřit abundance jednotlivých tříd v průběhu času:
    1. Budete modifikovat standardní lineární regresi (pokud jsou náhodné odchylky aditivní) a metodu maximální věrohodnosti (pokud jsou náhodné odchylky multiplikativní) pro identifikaci prvků projekční matice. Uvědomíte si úskalí tohoto jednoduchého postupu.
    2. Pro populace, u nichž je znám graf životního cyklu se naučíte identifikovat parametry (tj. ohodnocení hran tohoto grafu) adaptovanou metodou kvadratického programování.
  2. Podle kvality dat napozorovaných pro klimaxovou populaci se naučíte, jak odhadnout alespoň růstový koeficient populace, nebo také specifické úmrtnosti a fertility.
  3. Potěší vás, jak se jednotlivé matematické disciplíny - deterministické modelování, statistika a optimalizační metody - doplňují při modelování populací.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity