Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Konstrukce modelů Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná základní pojmy a předpoklady maticových modelů (i-stav, p-stav, Coatesův graf),
  • umí sestavovat modely jedné populace strukturované podle jednoho i-stavu,
  • je seznámen s možností modelování metapopulací (dynamiky populace v prostoru),
  • umí interpretovat řešení modelů a správně rozlišovat mezi predikcí a projekcí.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity