Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s konstantní projekční maticí Transientní dynamika

Logo Matematická biologie

Transientní dynamika

V celém oddílu bude ireducibilní matice typu (), její dominantní vlastní hodnota (růstový koeficient), příslušný (pravý) vlastní vektor takový, že

(stabilizovaná struktura populace) a příslušný levý vlastní vektor takový, že Vektor bude řešením rovnice Modely s konstantní projekční maticí (17) v čase Budeme dále používat označení a

kde je počet vlastních hodnot matice které mají modul rovný hodnotě

Symbolem budeme označovat „taxíkářskou“ normu na tj. pro libovolný vektor klademe

Norma vyjadřuje celkovou velikost populace v čase ; absolutní hodnoty v součtu není třeba psát, neboť vektor je nezáporný.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity