Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s konstantní projekční maticí Analýza citlivosti a pružnosti

Logo Matematická biologie

Analýza citlivosti a pružnosti

Vývoj populace podle rovnice Modely s konstantní projekční maticí (27) je charakterizován demografickými charakteristikami - např. růstovým koeficientem stabilizovanou věkovou strukturou reproduktivní hodnotou složek populace a podobně. Tyto charakteristiky závisí na projekční matici Určitou charakteristiku však jednotlivé složky matice neovlivňují stejnou měrou: charakteristika je více či méně citlivá na změny nějaké složky projekční matice; charakteristika reaguje na změny složky matice více či méně pružně.

Citlivost charakteristiky na složku projekční matice (sensitivity of to ) je definována jako

pružnost charakteristiky vzhledem ke složce projekční matice (elasticity of with respect to ) je definována jako

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity