Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Prolog Leslieho model růstu populace Vliv změny parametrů

Logo Matematická biologie

Vliv změny parametrů

V modelu Prolog (15) postupně zmenšíme každý z parametrů o 10%. Vývoj celkové velikosti populace v takových případech vidíme na obr. Prolog 5. Zmenšení plodnosti ve druhé věkové třídě zpomalí růst populace, ale celková velikost populace stále roste exponenciálně. Zmenšení plodnosti nejstarších jedinců nebo zmenšení některé z pravděpodobností přežití však způsobí, že populace bude vymírat; vymírání je nejrychlejší v případě zvětšení úmrtnosti (omezení přežití) nejmladší věkové třídy.

Obr. 5. Vývoj celkové velikosti populace (N=n1+n2+n3) podle modelu Prolog (15), ve kterém je právě jeden z parametrů zmenšen o 10%.

Z těchto výsledků vidíme, že rychlost růstu populace je nejcitlivější na změny novorozenecké úmrtnosti, nejméně je citlivá na změny plodnosti střední věkové třídy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity