Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Systémové struktury Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen se základními formami spojování lineárních systémů - sériové, paralelní a zpětnovazební zapojení,
  • umí určit charakteristiky výsledného lineárního systému ze znalosti dílčích soustav v daném zapojení.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity