Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase III 2 Rozklad spojitých neperiodických funkcí na dílčí harmonické složky – Fourierova transformace 2.2 Vlastnosti Fourierovy transformace

Logo Matematická biologie

2.2 Vlastnosti Fourierovy transformace

Bez odvození a podrobnějších vysvětlujících komentářů uveďme následující základní vlastnosti Fourierovy transformace (zápisem  vyjadřujeme, že  je spektrální funkcí funkce ):

  • linearita - princip superpozice
(19)
  • změna znaménka
(20)
  • změna měřítka
(21)
  • translace funkce
(22)
  • transpozice spektra

(23)

  • konvoluce v časové i spektrální oblasti
(24)
(25)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity