Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis lineárních systémů pracujících v diskrétním čase 3 Vnější (vstupní/výstupní) popis - pokračování 3.2 Rozložení nulových bodů a pólů obrazové přenosové funkce

Logo Matematická biologie

3.2 Rozložení nulových bodů a pólů obrazové přenosové funkce

Logickým pokračováním popisu vlastností lineárního časově invariantního diskrétního systému je rozepsání obrazové přenosové funkce pomocí součinu kořenových činitelů. Vyjdeme-li z tvaru obrazové přenosové funkce podle vztahu Matematický popis lineárních systémů pracujících v diskrétním čase (24), pak je

(25)

kde představuje frekvenčně nezávislý koeficient zesílení systému, parametry jsou kořeny rovnice

(26)

nazývané nulové body obrazové přenosové funkce a jsou kořeny charakteristické rovnice

(27)

které nazýváme póly obrazové přenosové funkce systému.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity