Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase II Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • chápe důvody nemožnosti použít způsoby popisu lineárních soustav pro soustavy nelineární,
  • je seznámen s principem vnitřního stavového popisu lineární soustavy a dokáže vysvětlit souvislost mezi vnitřním a vnějším popisem,
  • rozumí pojmům stabilita a kauzalita systému,
  • dokáže rozhodnout o stabilitě lineární soustavy na základě znalosti její operátorové přenosové funkce.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity