Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Časové řady I 3 Základní operace s matematickými modely veličin diskrétních v čase 3.1 Úvodní poznámky

Logo Matematická biologie

3.1 Úvodní poznámky

Na tomto místě se domníváme, že již není třeba opakovat základní principy unárních operací (jen graficky připomeňme důsledek např. inverze časové osy a posun v čase na obr. Časové řady I 9), a proto se nadále věnujme již jen důležitějším binárním operacím, z nich především konvoluci a korelaci a zvláštnostem, které vyplývají z diskrétní reprezentace původně spojitých průběhů.

Obr. 9. Základní matematické operace s časovými posloupnostmi - inverze časové osy (vlevo), posun v čase (vpravo)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity