Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Kapitola počáteční Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen a rozumí základním pojmům z oblasti zpracování časových řad, jejich spojitých a diskrétních modelů a systémů, především modelů a systémů lineárních,
  • dokáže uvést příklady konkrétních situací, kterými se bude předmět zabývat,
  • dokáže uvést příklady reálných dat s deterministickou a náhodnou složkou, vzniklých na základě spojitého či diskrétního procesu, periodická či neperiodická,
  • je seznámen s definicí systému,
  • v reálných příkladech dokáže identifikovat prvky konkrétního systému a stanovit vazby mezi nimi,
  • na příkladech dokáže vysvětit pojmy stav systému, řád, stabilita.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity