Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Modely veličin spojitých v čase III Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • má zopakované pojmy periodická a neperiodická funkce,
  • je seznámen s rozkladem periodických funkcí na harmonické složky pomocí Fourierovy řady ve všech jejích variantách,
  • dokáže spočítat spektrum vybraných periodických funkcí a interpretovat výsledky,
  • dokáže diskutovat o vlivu změny parametrů daných periodických funkcí na tvar jejich spektrálního vyjádření,
  • je seznámen s pojmem Fourierova transformace, chápe rozdíl mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací, uvědomuje si důsledky rozdílu,
  • je seznámen se základními vlastnostmi Fourierovy transformace a umí je aplikovat při výpočtu spektrálních funkcí,
  • dokáže určit spektrální funkce vybraných funkcí, umí popsat a interpretovat výsledky.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity