Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase I 2 Vnější (vstupní/výstupní) popis lineárních systémů

Logo Matematická biologie

2 Vnější (vstupní/výstupní) popis lineárních systémů

Další domluva

Hovoříme-li o vnějším popisu, zajímá nás jen a pouze, jak vzájemně souvisí veličina představující vstup daného systému s veličinou výstupní, samozřejmě pokud systém vstup má. Mezi oběma veličinami se nachází něco (systém), co ze vstupu udělá výstup, co průběh vstupní veličiny přemění na výstupní. To něco je ve svém nitru nějak uspořádáno, má svou vlastní strukturu, která řídí převod vstupní veličiny na výstupní. V této kapitole ale nebude důležité, jak to funguje uvnitř systému, nýbrž pouze jak se systém jeví navenek – proto vnější, resp. vstupní/výstupní popis.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity